Home / Tag Archives: Kisah

Tag Archives: Kisah

Besarnya Kecintaan Sahabat Kepada Nabi Muhammad

Suatu saat ketika Umar berjalan bersama Nabi Muhammad –shallallahu ‘alaihi wasallam-, Umar mengatakan: Sesungguhnya aku mencintaimu melebihi cintaku kepada segala sesuatu wahai Rasulullah, kecuali cintaku kepada diriku, Rasulullah menjawab:”tidak wahai Umar, (imanmu tidak sempurna) kecuali engkau mencintai aku melebihi cintamu kepada dirimu“, maka Umarpun mengatakan: Wahai Rasulullah, sesungguhnya sekarang engkau lebih aku …

Read More »

Belajar Dari Kisah Awal Masuknya Islam Khalid Bin Walid

Khalid bin Walid adalah satu diantara dua jawara Quraisy yang mampu berkuda sambil memainkan dua pedang. Dua tangan mengayun pedang sedangkan kakinya memacu kuda. Saat itu, yang mampu seperti itu hanya dua orang, Khalid bin Walid dan Az Zubair bin Awwam. Saat memasuki Makkah dalam umrah kali ini, Rasulullah bertanya …

Read More »