Home / artikel / Jangan Bosan Membaca Al Qur’an

Jangan Bosan Membaca Al Qur’an

Al-Quran adalah firman Allah Yang Maha Agung, menjadi jalan petunjuk-Nya yang lurus, ia adalah sumber risalah tauhid, hujjah Rasulullah yang sangat kuat, tanda-tanda kebenaran risalahnya, sumber utama syariat islam, sumber hikmah dan hidayah, suatu rahmat dan petunjuk bagi manusia, dan cahaya bagi umat manusia.

Dia berfirman:

الر. كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

Artinya: ” Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang.”(QS Ibrahim: 1-2)

Membaca Al-Quran diantara ibadah paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, ia merupakan bentuk perniagaan yang tak akan pernah merugikan, Dia berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ 0
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”(QS Fathir: 29)

Dalam membacanya juga terdapat pahala yang besar sebagaimana dalam sabda Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari kitabullah maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat menjadi 10 pahala kebaikan, tidak lah aku membaca: Alif Lam Mim, itu satu huruf, melainkan Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf.”(HR Tirmidzi)

Beliau juga mengisyaratkan ketinggian derajat orang yang pintar membaca Al-Quran:”Seorang yang lancar membaca Al Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah, adapun yang membaca Al Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut maka baginya dua pahala.” (HR Muslim)

Juga hadis: “Dikatakan kepada penghafal Al-Qur’an, bacalah dan naiklah serta bacalah dengan tartil seperti engkau membacanya di dunia karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca.”(HR Abu Daud)

Hadis ini menunjukkan semakin banyak kita membaca Al-Quran didunia, semakin membuat tinggi derajat kita diakhirat kelak.

Ada derajat dan pahala yang lebih tinggi dari pahala sekedar membacanya, yaitu mempelajarinya: “Pelajarilah Al Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafa’at kepada orang yang membacanya.” (HR Muslim)

Barangsiapa yang diberikan syafaat oleh Al-Quran niscaya ia akan menjadi golongan orang-orang yang selamat, bahkan orang yang mempelajari dan mengajarkannya merupakan manusia terbaik. Bila umat islam adalah yang terbaik diantara sekian umat manusia, maka yang terbaik dikalangan umat islam adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran sebagaimana dalam hadis: “Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.” (HR Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebab itu telah ada anjuran untuk berkumpul mempelajari Al-Quran sebagaimana dalam hadis Rasulullah: “Tidaklah suatu kaum berkumpul diantara rumah-rumah Allah sambil membaca Kitabullah, dan saling mempelajari diantara mereka. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, dan diberikan rahmat serta malaikat akan menaunginya. Dan mereka akan diingat disisi Allah.” (HR Muslim)

Alhamdulillah, betapa besarnya keutamaan Al-Quran ini.

Sumber: wahdah.or.id

About admin

Check Also

rocky formations with plants near river

Kenapa Engkau Ingin Hidup?

Sesungguhnya tujuan dari hidup ini bukan hanya sekedar makan dan minum saja. Jika hanya untuk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *